Chuyện đó có ai ngờ

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:

– Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.

Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:

– Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi

 

Zemanta Related Posts Thumbnail