Ai là anh hai ?

Có đôi vợ chồng nhà nọ suốt ngày tranh cãi nhau hoài mà không phân chia thắng bại. Vì anh chồng thì hiếu thắng còn chị vợ thì không bao giờ chịu nín nhịn. Mội hôm cũng vào lúc tranh cãi đang lên cao trào, anh chồng tức quá không làm sao được mới quát lên :

–          Thế bây giờ cô là vợ tôi hay là mẹ tôi ?

Chị vợ vẫn không vừa, thủng thẳng đáp :

–          Tôi không biết, nhưng cứ ai bú tôi thì người đó là con tôi.

Thằng con ở gần đó khoái chí nói :

–          Mẹ nói chí lý.

Anh chồng điên tiết vì đang bị cứng họng trước lập luận của vợ, liền quát lấp liếm.

–          Còn mày nữa, mày là con tao hay là anh hai tao ?

Thằng con ấp úng :

–          Con không chắc, nhưng theo con ai cai sữa trước thì người ấy là anh hai.

Bố : …

funny-baby-laughing-1