Màn cửa Mỹ Linh| Màn tàu cao tốc Vina Express

Tàu Vina Express tuyến Sài Gòn- Vũng Tàu.

Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh

001-vina-express