Màn cửa Mỹ Linh – Nhà phố Sunshine City

Công trình màn cửa Nhà phố Sunshine City vừa được công ty Mỹ Linh lắp đặt và bàn giao cho khách hàng .
Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh