Màn cửa Mỹ Linh – Căn hộ cao cấp Sadora, Q2

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ màn cửa căn hộ cao cấp C11.07 Sadora Đại Quang Minh, Q2
Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh