Màn Cửa Mỹ Linh – Ree Tower 9, Đoàn Văn Bơ, Q4

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ màn cửa Ree Tower
Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh