Màn Cửa Mỹ Linh – 29 Nam Hồ Hill, Đà Lạt

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ màn cửa biệt thự nghỉ dưỡng số 29 Nam Hồ Hill, Đà Lạt
Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh