Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa phòng trà ca nhạc LIO của ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu, 51 Tú Xương, Q3, HCM

Toàn cảnh

013-phongtra-lio-camvan-khactrieu-53tuxuong-q3-tphcm

014-phongtra-lio-camvan-khactrieu-53tuxuong-q3-tphcm

016-phongtra-lio-camvan-khactrieu-53tuxuong-q3-tphcm

016-phongtra-lio-camvan-khactrieu-53tuxuong-q3-tphcm