Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa nhà phố số 68 Phạm Lạc, Xuân Thành, Đồng Nai

Toàn cảnh

028-nhaso68-phamlacc-xuanthanh-dongnai

 

Màn-rèm cửa Phòng khách chính và phụ :

 

 029-nhaso68-phamlac-xuanthanh-dongnai

 030-nhaso68-phamlac-xuanthanh-dongnai

031-nhaso68-phamlac-xuanthanh-dongnai

 

Màn-rèm cửa, giấy dán tường Phòng Karaoke giải trí :

 032-nhaso68-phamlac-xuanthanh-dongnai

 

Màn-rèm cửa Phòng thờ :

033-nhaso68-phamlac-xuanthanh-dongnai