Màn cửa Mỹ Linh – Trường mầm non Hạnh Phúc Q. Thủ Đức

1.jpg

Hình ảnh thực tế trường mầm non Hạnh Phúc

Màn sáo in tranh tại trường mầm non Hạnh Phúc

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ Màn sáo In tranh tại trường mầm non Hạnh Phúc, Q. Thủ Đức, Tp.HCM