Màn cửa Mỹ Linh| Màn sáo gỗ nhà phố Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM

 

05

 

 

Hình ảnh của công trình này đang được tiếp tục cập nhật )