Màn cửa Mỹ Linh – Biệt thự Mỹ Gia, Phú Mỹ Hưng

00

Hình ảnh thực tế biệt thự A7-41 Mỹ Gia 2

Biệt thự A7-41 Mỹ Gia 2, Phú Mỹ Hưng

Chủ nhân biệt thự A7-41 Mỹ Gia 2, Phú Mỹ Hưng tin tưởng chọn màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công màn cửa toàn bộ biệt thự. Đây là công trình vừa hoàn thiện trong tháng 7.2015.