Màn cửa Mỹ Linh – Penthouse Phú Mỹ Hưng

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ Màn cửa Penhouse Mỹ Khang,Phú Mỹ Hưng, Q7

Với những Penhouse, các khung cửa thường rất cao đòi hỏi thợ khi khảo sát ,khi thi công sự chính xác phải chuẩn. Để đươc một bộ màn đẹp, Màn cửa Mỹ Linh luôn tâp trung và nỗ lực. Sự hài lòng của khách hàng sau khi công trình hoàn thiện là động lực và mục tiêu của Công ty Mỹ Linh luôn hướng tới.

Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh