Màn cửa Mỹ Linh – Khách sạn APARTMENT, Q1

Màn cửa Mỹ Linh thiết kế và thi công toàn bộ màn cửa và drap giường cho khách sạn APARTMENT. Khách sạn nằm tại số 85/9 Phạm Viết Chánh, Q1, TP.HCM.

Công trình được hoàn thiện trong tháng 5, 2016.

Hình ảnh thực tế công trình – độc quyền của Màn cửa Mỹ Linh