Màn cửa Mỹ Linh| Màn cuốn hệ thống quán kem BUD’S

Quán KEM BUDS, với màn sáo cuốn mang lại phong cách hiện đại, phù hợp với những bạn trẻ năng động :

017-quankem-buds-q1-tphcm

018-kem-buds-q1-tphcm

019-quankem-buds-q1-tphcm