Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa công ty TAZMO Nhật Bản, KCN Long Hậu, Long An :

Toàn cảnh

014-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan-an

Màn sáo cuốn hiện đại, tiện dụng, rất phù hợp cho Văn phòng, Nhà Xưởng KCN :

015-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan

016-cty-tazmo-kcn-longhau-longan

017-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan

018-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan

019-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan

020-cty-tazmo-nhatban-kcn-longhau-longan