Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa biệt thự Tư Long, QL41, Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang

Toàn cảnh

 

077-villatulong-ql91-binhmy-chauphu-angiang

 

Phòng khách hoành tráng của Đại gia sông nước miền Tây :

 

078-villatulong-ql91-binhmy-chauphu-angiang

 

Phòng ngủ rộng … “mênh mông” :

079-viilatulong-ql91-binhmy-chauphu-angiang

 

080-villatulong-ql91-binhmy-chauphu-angiang

 

081-villatulong-ql91-binhmy-chauphu-angiang