Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa Biệt thự số 304, Mỹ Phú, Đồng Tháp

Toàn cảnh

072-villa-304-cao-lang-dongthap

 

Phòng ngủ của Đại gia Miền Tây :

 

073-villa-304quoclo30-myphu-tpcaolanh-dongthap

 

Phòng giải trí  :

 

074-villa-304quoclo30-myphu-tpcaolanh-dongthap

 

Trang trí tấm ốp đầu giường :

 

075-villa-304quoclo30-myphu-tpcaolanh-dongthap

 

Phòng ngủ của con gái với rèm cửa hai lớp voile trắng và hồng sen :

 

076-villa-304quoclo30-myphu-tpcaolanh-dongthap