Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa biệt thự của “Vua hồ tiêu Việt Nam” Phan Minh Thông- A8-42 Mỹ Gia 2, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Toàn cảnh

036-villa-tgdphucsinh-cafe-a8-42-mygia2-phumyhung-q7-tphcm1

038-villa-tgdphucsinh-cafe-a8-42-mygia2-phumyhung-q7-tphcm

037-villa-tgdphucsinh-cafe-a8-42-mygia2-phumyhung-q7-tphcm

“Vua hồ tiêu” Phan Minh Thông, tổng giám đốc công ty Phúc Sinh

039-villa-tgdphucsinh-cafe-a8-42-mygia2-phumyhung-q7-tphcm