Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa Biệt thự của tổng giám đốc VienThongA 116 Phú Gia -Phú Mỹ Hưng- Q7 HCM

Toàn cảnh

001-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

 

Phòng Khách

002-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

003-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

004-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

 

Phòng ăn- bếp

005-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

006-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm

Phòng ngủ

 

007-villa-116phugia-phumyhung-q7-tphcm