Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa Biệt thự của Tổng Giám Đốc công ty may Việt Thắng 114-116 Mỹ Kim, Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Toàn cảnh

008-villa-114-116mykim1-phumyhung-q7-tphcm

 

Phòng khách

009-villa-114-116mykim1-phumyhung-q7-tphcm

010-villa-114-116mykim-phumyhung-q7-tphcm

 

Một góc phòng khách – nơi chơi đàn piano của con gái gia chủ

011-villa-114-116-mykim1-phumyhung-q7-tphcm

 

Phòng ăn

012-villa-114-116-mykim1-phumyhung-q7-tphcm