Màn cửa Mỹ Linh| Màn cửa Bar- Café Cửa Biển, Cần Giờ,HCM

Toàn bộ màn sáo tre dân dã

010-cafe-cuabien-cangio-tphcm

012-cafe-cuabien-cangio-tphcm

012-cafe-cuabien-cangio-tphcm

011-cafe-cuabien-cangio-tphcm