Tag: rèm cửa sổ

Cách phối màu rèm cửa sổ

Khi trang trí ngôi nhà của bạn thì màu sắc cửa sổ, vách tường, dụng cụ gia đình chiếm một tỷ lệ trong phòng khoảng 3:5:1, nếu mảng 3 điều hòa phù hợp, sẽ làm cho màu sắc cho dù không thống nhất, cũng cho ngườ ta cảm giác vui vẻ, sau đây chúng tôi