Tag: màn vải đẹp

Màn vải Mỹ Linh

Màn vải đã được sử dụng trong trang trí nội thất từ rất lâu đời, nhưng chỉ được sử dụng nhiều ở cung điện  của vua chúa hay trong các gia đình quyền quý. Cụ Nguyễn Du đã tả cuộc sống sinh hoạt của nàng Kiều khi còn là một thiếu nữ trong khuê phòng