Khách hàng

Khách hàng Tp.Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, được sự tín nhiệm của khách hàng, Công ty Mỹ Linh N.T đã thực hiện được rất nhiều công trình: Tư vấn, Thiết kế, Thi công lắp đặt màn cửa, trang trí nội thất tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như trên địa bàn các tỉnh